Styrelsearbete


Styrelsearbete är viktigt. Det kompletterar kompetensen i företaget vid olika tidpunkter i livscykeln. Samtidigt vet vi att företag inte alltid får tag i bra styrelsemedlemmar. Det är också ett faktum att styrelsearbete normalt sett inte är högarvoderat med hänsyn till det arbete och det ansvar som uppgiften innebär. Styrelsearbete blir därför ofta ett komplement till andra uppgifter. Vi hjälper gärna styrelser men kärnan i vår verksamhet är i första hand inte styrelsearbete utan operativt och konsultativt stöd till ledningen.