Välkommen till LEJDAREN Konsult AB – stöd i kommersiella affärsförhandlingar

Ett litet uppdrag är början på ett större samarbete!
Beskriv vad du behöver för hjälp så berättar vi om alternativen.

Uppdrag hanteras på plats eller på distans beroende på önskemålen.

Vi avlastar och kompletterar ägare, företagsledare och ledande befattningshavare vid särskilda och tillfälliga behov av kompetent resursförstärkning inom främst följande affärsmässiga verksamhetsområden.

  • Interim Management
  • Management Consulting
  • Affärsförhandlingar
  • Kommersiell kontraktshantering och tvistehantering i en köp- eller säljsituation

Våra värderingar står för en öppen och rak affärsrelation med hög integritet som skapar förutsättningar för ett förtroendefullt och långsiktigt samarbete.