Management Consulting


Begreppet managementkonsult är brett. Det innefattar i stort sett allt som innebär stöd till en organisation. Vi kan göra utredningar, vara rådgivare eller allmänt sett en sanningssägare. Men ofta börjar uppdraget i en konkret uppgift som blir ingången till en dialog med en grupp ledare som befinner sig i en situation där den egna kompetensen eller analysförmågan inte kommer till sin rätt. I större företag är uppgiften ofta mer specifik, i mindre företag i många fall mer allmänt beskriven som ett sökande efter orsakssammanhang. Vi väljer aktivt bort att bedöma individers prestation och personliga förmåga. Det överlåts till den egna personalorganisationen eller om så efterfrågas till någon annan i vårt nätverk.