Förhandlingar


Vad är en förhandling? Vissa säger att vi förhandlar hela tiden. Det är nog korrekt men en förhandling i ett komplicerat affärssammanhang kräver tålamod, erfarenhet och gott omdöme. En förhandling är också ett samspel mellan olika kompetenser. Vi har ett kontaktnät som hela tiden kan komplettera kompetensen i förhandlingsuppdraget. Det kan exempelvis vara legalt advokatstöd eller en diskussion med personer som förhandlat i liknande situationer. Vårt fokus är mer omfattande förhandlingar inte sällan i teknikintensiva och komplexa affärsmiljöer.