Kontraktshantering och tvistelösningar


Kontraktshantering vid tvistesituationer kräver tid och kompetens där en stor del är erfarenhet av situationer som liknar den specifika och normalt sett inte önskade tvisten. I många fall är inte företagen bemannade för längre tvistesituationer. Man utgår från att det mesta kan hanteras med sunt förnuft och löpande överenskommelser. Men så är inte alltid fallet. Affärsklimatet har succesivt blivit hårdare i hela Europa allteftersom företagen blir mer och mer internationaliserade. Ledningar och övriga intressenter sitter inte alltid längre i samma land där affären eller projektet genomförs. En tydlig kontraktshantering är grunden för att försvara företagets position, minimera kostnader, förebygga tvister och i det fall det inte går att undvika även hantera eventuella tvister. Detta gäller inte minst mindre och medelstora företag där resurserna ofta är begränsade för att hantera situationer som inte ingår i vardagsaffärerna. Vi har stor erfarenhet av att sätta oss in i kontrakt, att se lösningar och risker och erbjuder gärna våra råd och vårt konkreta stöd oftast i ett sammanhang där det ännu inte är aktuellt att lämna hela ärendet till en advokatbyrå. Vi är inte heller bundna av de jävsregler som i vissa situationer begränsar valet av juridiskt stöd.