Due Diligence


När man nämner Due Diligence tänker många på balansräkningen, resultaträkningen, nyckeltal, orderstock, långsiktig vinstgenerering etc. Men faktum är att i en bedömning av ett företag ingår även en genomgång och analys av den operativa verksamheten. När man genom åren sett 100-tals företag i olika industriella miljöer och när man lyssnat på de beskrivna företagsprocesserna och jämfört med hur verkligheten ser ut – då kommer de verkliga riskerna och möjligheterna upp i dagen på ett tydligt sätt. Vi hjälper till att se den industriella helheten genom att komplettera ett finansiellt beslutsunderlag med faktiska bedömningar av de industriella miljöerna.