Om oss


LEJDAREN Konsult AB etablerades under 2007 med målsättningen att använda den samlade erfarenheten av ett över 25-årigt yrkesliv i svenska och internationella affärsmiljöer. Affärer har alltid varit i centrum och målsättningen var att på konsultbasis dela med sig av kunskap och erfarenheter.

Inriktningen var ända från början att inte bygga på företaget en stor egen kostnadsmassa som måste täckas med konsulttimmar. Istället var det ett tydligt fokus på att genom ett väl utbyggt nätverk erbjuda tjänster som anpassas för varje uppdrag. Konsulttjänster som krävde särskild kompetens, inte volym, i ett sammanhang där en affärsrelation byggs upp baserat på förtroende och integritet inför uppdraget. Inriktningen var också fokuserad på stöd i kundföretagets affärsverksamhet.

Att etablera ett grundläggande nätverk tog i praktiken tre år och pågår i praktiken kontinuerligt. Idag har vi ett utbyggt kontaktnät inom vårt verksamhetsområde.

Vi har valt att fokusera på medelstora och stora företag samt även ägarledda företag. Bakgrunden är att erfarenheten visar att de tjänster som vi erbjuder normalt sett inte internt står till buds i den omfattning som tillfället kräver. Antingen går det inte att motivera av kostnadsskäl eller så är de egna resurserna upptagna av andra arbetsuppgifter som inte kan avstås eller prioriteras ner.