Interim Management


En tillfällig chef kan behövas vid t ex omstruktureringar. Samtidigt vet vi att en anställning oftast är förstahandsalternativet för ett företag och att interimåtaganden ofta blir kortvariga. Samtidigt är de mest önskade interimcheferna ofta belagda och inte tillgängliga vid ett plötsligt uppkommet behov. Det är därför svårt att bygga en långsiktig konsultverksamhet på kontinuerliga uppdrag som interimchef. Däremot är detta ofta ett komplement till ett bredare och mer långsiktigt konsultuppdrag. Dessutom är marknaden för interimchefer begränsad i Sverige. Den är större och mer etablerad i andra länder i Europa. Därför har vi valt att i första hand genom samarbetspartners erbjuda dessa tjänster. Den erfarenhet som vi har inom chefs- och ledarrollen ger dock möjlighet att kombinera ett konsultuppdrag med en tidsbegränsad chefsroll i avvaktan på exempelvis en rekrytering.